لطفاٌ در صورت مطالعه راهنمای خرید ژورنال تماس بگیرید، در غیر این صورت از جواب دادن به شما معذوریم

 

 

 

 

 

آدرس دفتر: مازندران - ساری - انتهای خیابان خاقانی-دکوراسیون و کابینت نیک - ساعت کاری: صبح 8- 13 بعد از ظهر 16-22

آدرس نمایشگاه : مازندران - ساری -ابتدای خیابان شیخ طبرسی -دکوراسیوون و کابینت نیک -ساعت کاری: فقط بعد از ظهر 16-22

TEL:
0151-2229663
      09118518517

EMAIL:
cabinetnik@gmail.com

WEBSITE:
www.nikcabin.com

www.idealstandard.ir
www.efecabin.com

 

 مشخصات بانکی

بانک ملت
4287633054 شماره حساب
شماره کارت 6104337099472860
بنام احسان گوران اوریمی

بانک صادرات
شماره حساب 0310173021008
شماره کارت 6037691149686834
بنام احسان گوران اوریمی